Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht  |  15 december 2016

Programma

13.30 uur - Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur - Wat kunnen de verhalen van sociale professionals uit verschillende vakgebieden bijdragen aan bestuurders en beleidsmakers
Marcel Spierts is gespecialiseerd in onderzoek naar de rol van sociale en publieke professionals bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Bij zijn onderzoek spelen professionals zelf een actieve rol. Hij is de auteur van het veelgeprezen boek ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat.’

14.45 uur - Wat kan de politiek doen met verhalen van sociale professionals?
Lies Schilder is algemeen directeur van de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk). Zij is ‘van huis uit´ maatschappelijk werker en heeft jarenlang les gegeven en onderzoek gedaan. In 2013 is zij gepromoveerd op onderzoek naar professionalisering van maatschappelijk werkers op de werkvloer.

15.30 uur - Koffie- en theepauze

16.00 uur - Wat betekenen de verhalen in het kader van onderzoek?
Maaike Kluft werkt bij Movisie. Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Zij houdt zich bezig met profilering en professionalisering van sociale professionals.

16.30 uur - Wat kunnen verhalen bijdragen aan teamontwikkeling?
Joyce Hagenaars is partner en adviseur bij K2 Next Generation. Door de jaren heen heeft zij veel ervaring met (re-)organisatie- en teamontwikkelingsvraagstukken opgedaan. 2011 is een keerpunt in haar carrière geweest. Sindsdien is zij betrokken bij de transities in het sociaal domein. Als procesbegeleider heeft zij in het afgelopen jaar inhoudelijke transitie opgaven kunnen verbinden naar teamontwikkelingsvraagstukken. Het werken op het schakelpunt tussen beleid en uitvoering vindt zij de meest fantastische plek om bij te dragen. Joyce is veranderkundige, met hart voor de publieke zaak.

17.00 uur - Afsluitende borrel