Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht  |  15 december 2016

Sprekers

Hieronder treft u een overzicht van de lezingen en de sprekers door wie deze gegeven worden, deze pagina wordt nog aangevuld met sprekersbijlagen van de verschillende plenaire bijdragen. De bijlagen bevatten een toelichting op de inhoud en een beschrijvend CV.

Wat kunnen de verhalen van sociale professionals uit verschillende vakgebieden bijdragen aan bestuurders en beleidsmakers
Van Marcel Spierts hebben wij geen sprekersbijlage beschikbaar

Wat kan de politiek doen met verhalen van sociale professionals?
Klik hier voor de sprekersbijlage van Lies Schilder

Wat betekenen de verhalen in het kader van onderzoek?
Klik hier voor de sprekersbijlage van Maaike Kluft

Wat kunnen verhalen bijdragen aan teamontwikkeling?
Klik hier voor de sprekersbijlage van Joyce Hagenaars